Contacte

És aquí:

Oficina central

Departament de vendes del mercat d’exportació export@continental-industrie.com Departament de vendes del mercat francès a.bourgeaux@continental-industrie.com Tel : +33 474 558 877 Fax : +33 474 558 604

Departament internacional

Info Departament Internacional export@continental-industrie.com andrea@keyways-int.com TEL: +34 934 961 080 FAX : +34 934 881 154