01

Els bufadors radials TC de CONTINENTAL INDUSTRIE són modernes màquines dissenyades per a la compressió de grans quantitats d’aire/gas que van des dels 1.500 – 60.000 m³/ha baixa compressió. Gràcies a la minimització de les parts en contacte i el control continu dels paràmetres de treball dels bufadors ofereixen una alta fiabilitat en el seu funcionament. Les aplicacions de noves tecnologies per a la mecanització especial de les aspes de l’impulsor deriven en una alta eficència de compressió (més del 85%) i un alt rendiment general.

Com a resultat de la nostra preocupació per millorar el nostre acompliment i invertint gran part dels nostres recursos en la investigació, Continental Industrie pot oferir-vos una gamma completa de màquines, que poden subministrar des de 1.000 a 65.000 m3/hr d’aire sec, net i sense pulsacions assolint pressions relatives de fins a 1,8 bars o en buit de fins a 6.700 mmH2O (WG).

03

Els Gas Booster de Continental Industrie poden operar amb pressions des de 100 a 3.000 Nm3/ha pressions que arriben als 400 mbar, segons la mida del bufador i la pressió d’admissió. Reconeixent la importància de la seguretat en els sistemes de maneig de gasos, hem incorporat una sèrie de característiques de seguretat en el disseny i la construcció dels nostres bufadors i extractors per a aplicacions de gasos inerts, tòxics, corrosius, inflamables i barreges d’aire/gas . La incorporació de característiques especials assegura una construcció hermètica evitant fuites d’aire o gas. Continental ofereix bufadors ATEX per a EX-zones 1 i 2 per a abocadors i biogàs, dissenyats amb l’experiència de milers d’equips ATEX instal·lats.