Rendiment Compressor Centrífug Monoetapa

Canvia el coixinet

Servei de Manteniment

Manual de instal·lació

Compressor centrífug d'una sola etapa

El canvi tècnic més significatiu en la tecnologia dels Turbo Compressors durant la darrera dècada ha estat el de combinar els 2 sistemes de regulació existents al mercat. Un es basa en la regulació del cabal a través de les aspes del difusor i l’altre es basa en la regulació de la pressió per mitjà de les aspes del difusor a l’entrada.

Diversos estudis confirmen que l‟ús d‟aquesta combinació augmenta molt l‟eficiència quan el punt de treball del Compressor canvia a causa del cabal, de la temperatura d‟entrada i la pressió. Les guies de les aspes d‟entrada mantenen un flux laminar constant per mitjà de l‟angle òptim, evitant les turbulaències al‟entrada.

En general, la majoria dels compressors estan dissenyats per assolir el punt de treball sense tenir en compte l’eficàcia i l’eficiència perduda quan no se situa en el mateix punt de disseny previst. S’ha demostrat que fins i tot les altes turbulències al centre de l’impulsor, quan l’aire d’entrada té menys densitat a alta temperatura, té una gran influència en l’eficiència del compressor.

Aquesta eficiència perduda pot estar entre el 7 i el 12% en referència al punt de disseny. En conseqüència, és de gran importància assolir la més alta eficiència sobre el punt de disseny aconseguint el major rendiment quan el Compressor es troba en un canvi de cabal així com els canvis probocats per les condicions atmosfèriques com la temperatura, la pressió o la humitat relativa .

Aquesta és la raó per la qual Continental Industrie equipa els Turbocompressors amb aquesta combinació d’aspes i guies per garantir el màxim rendiment comparat amb altres fabricants amb un sol tipus de disseny a les seves aspes de difusió, cosa que és més barata.

CABAL VOLUMÈTRIC / PRESSIÓ ABSOLUTA