Prova Turbo Compressor Monoetapa

Canvia el coixinet

Servei de Manteniment

Manual de instal·lació

Turbo Compresor Monoetapa

Els bufadors radials CONTINENTAL INDUSTRIE de la sèrie TC són modernes màquines dissenyades per a la compressió de grans quantitats d’aire/gas a baixos nivells de compressió. Gràcies a la minimització de les parts en contacte i el control continu dels paràmetres de treball dels bufadors ofereixen una alta fiabilitat en el seu funcionament. Una alta eficiència, més del 80% – 85% per al punt òptim de treball i un 87% d’eficiència politròpica, deriven en conseqüència en un alt grau d’eficiència general aconseguits a través de la utilització d’avançades tecnologies per a la construcció tridimensional de les aspes de l’impulsor.

Assajos ASME PTC 10 TEST

3 anys de recerca en col·laboració amb l’Institut Nacional de les Ciències de Lió han permès la creació d’un banc d’assajos in situ complint amb les últimes normatives ASME PTC 10. En aquest laboratori de més de 1.000 m2 moderns s’interpreten les informacions recollides per a ser optimitzades en una base de dades informàtica dissenyada específicament a aquest efecte.

El conjunt dels paràmetres com ara cabal, pressió, velocitat de l’aire, nivell sonor, temperatura, amplitud i propagació de les vibracions i bombament són tractats directament des del programa informàtic. Aquests paràmetres permeten avaluar el rendiment dels nostres equips amb les condicions d’utilització reals. La utilització de motors de marques de gran prestigi permet poder lliurar als nostres clients certificats exactes així com la corba de rendiment de cadascuna de les màquines.

Test Mecànic

Per tal de poder detectar qualsevol anomalia abans de l’expedició, totes les màquines són sotmeses a una prova mecànica. Aquesta prova consisteix a fer funcionar la màquina durant 8 hores per controlar l’escalfament i les vibracions del cos.

Certificats

A petició del client, els nostres enginyers poden realitzar qualsevol de les proves següents:

  1. Certificat del resultat de la prova de vibracions.
  2. Certificat dels materials.
  3. Certificat de lequilibri dinàmic.
  4. Certificat de prova hidrostàtica.
  5. Certificat alineació dels acompanyaments.
  6. Certificat prova penetració líquid.