Manteniment Continental Industrie

Canvia el coixinet

Servei de Manteniment

Manual de instal·lació

Informació de Manteniment

Les característiques del disseny dels equips centrífugs de Continental Industrie tenen l’avantatge de necessitar un mínim manteniment, gràcies a un manteniment predictiu es pot assegurar un funcionament perfecte. Es poden avaluar l’estat d’alguns components i programar-ne el canvi quan calgui.

Per tant, a més de les operacions habituals de lubricació que es duen a terme en intervals de temps fixats prèviament, és aconsellable mantenir un registre de cada equip per poder observar l’evolució i l’estat dels components de la màquina subjectes a desgast.

En particular, és aconsellable mesurar regularment la vibració i la temperatura de la caixa dels coixinets. Aquestes lectures ofereixen una informació molt valuosa per avaluar la necessitat de reemplaçar algun component i per programar la intervenció en cas que sigui necessari.

> Descarrega el manual d’usuari

Documentació de Manteniment

General Maintenance
General Maintenance
Change Bearing
After Sales Service
General Maintenance
Multi Stage Black Book