Projectes Air Knife

Site Blowers type Flow Pressure Motor
France
1 Blower type 151
4.700 m3/h
3,5 mH2O
110 kW
Germany
1 Blower type 151
3.500 m3/h
3 mH2O
90 kW
Belgium
1 Blower type 151
7.000 m3/h
12 mH2O
300 kW
Germany
1 Blower type 251
8.500 m3/h
8 mH2O
210 kW
Spain
2 Blowers type 077
5.100 m3/h
6,7 mH2O
160 kW
Burma
3 Blowers type 151
8.600 m3/h
7,4 mH2O
315 kW
Poland
2 Blowers type 151
8.200 m3/h
4,5 mH2O
160 kW
United Kingdom
1 Blowers type 051
1.500 m3/h
6,3 mH2O
75 kW
USA
2 Blowers type 077
6.278 m3/h
1,9 mH2O
75 kW
United Kingdom
4 Blowers type 077
5.600 m3/h
6,5 mH2O
200 kW
Thailand
2 Blowers type 077
5.300 m3/h
9 mH2O
200 kW
India
2 Blowers type 151
8.300 m3/h
4,2 mH2O
275 kW
Abu Dhabi
2 Blowers type 151
8.008 m3/h
6 mH2O
300 kW
Canada
1 Blowers type 077
2.750 m3/h
10 mH2O
90 kW
Spain
1 Blowers type 151
5.400 m3/h
8,3 mH2O
250 kW

El maneig de gasos comprimits s’ha de considerar més perillós que el maneig de líquids i sòlids. Els procediments adoptats per al maneig segur dels gasos comprimits se centren principalment en la contenció del material, per evitar-ne la fuita a l’atmosfera i el control adequat de la pressió i el flux.

El maneig de gasos comprimits s’ha de considerar més perillós que el maneig de líquids i sòlids. Els procediments adoptats per al maneig segur dels gasos comprimits se centren principalment en la contenció del material, per evitar-ne la fuita a l’atmosfera i el control adequat de la pressió i el flux. Les característiques dels bufadors centrífugs multietapa fabricats per Continental Industrie són principalment el disseny simple i la fiabilitat mecànica, tots dos molt apreciats per a aquesta aplicació.