Projectes de mostreig de gas

Site Blowers type Flow Pressure Motor
China
4 Blowers type 500
2.200 m3/h
8,5 mH2O
250 kW
USA
10 Blowers type 700
31.000 m3/h
7,2 mH2O
700 kW
India
2 Blowers type 151
8.300 m3/h
4,2 mH2O
275 kW
Saudi Arabia
8 Blowers type 600
22.500 m3/h
8 mH2O
800 kW
Poland
2 Blowers type 151
8.200 m3/h
4,5 mH2O
160 kW
USA
4 Blowers type 077
5.600 m3/h
6,5 mH2O
200 kW
Mexico
2 Blowers type 600
37.130 m3/h
9 mH2O
1.200 kW
United Kingdom
1 Blowers type 400
12.000 m3/h
4 mH2O
200 kW
Abu Dhabi
2 Blowers type 151
8.008 m3/h
6 mH2O
300 kW
South Korea
3 Blowers type 600
13.144 m3/h
6,8 mH2O
400 kW
Saudi Arabia
10 Blowers type 600
22.800 m3/h
9,8 mH2O
1.000 kW
UAE
9 Blowers type 077
5.000 m3/h
7 mH2O
200 kW
Mexico
4 Blowers type 600
36.600 m3/h
8,7 mH2O
1.000 kW
Panama
2 Blowers type 151
10.735 m3/h
6,4 mH2O
300 kW
Spain
3 Blowers type 077
8.600 m3/h
7,4 mH2O
315 kW

Els forns amb llits de fluïdització s’utilitzen amb freqüència per incinerar les deixalles o llots de plantes de tractament d’aigües residuals. El principi de la combustió de llit fluïditzat és escalfar un llit de sorra i posar les partícules sorrenques en suspenció per un sistema de filtres d’injecció d’aire. El material combustible és introduït al llit on l’alta temperatura de la sorra inflama el material, el moviment actiu de les partícules de sorra fluïditzada, completa la incineració dels materials combustibles.

El Compressor Centrífug Multietapa subministra l’aire que fluïditza el llit de sorra. Aquest aire també s’utilitza per al subministrament d’oxigen necessari per a la combustió dels productes de rebuig. La corba de rendiment del nostre compressor cobreix un ampli rang permetent una velocitat de cabal variable que es pot ajustar en funció de la quantitat de deixalles a incinerar. Els nostres compressors també s’utilitzen per subministrar aire al cremador utilitzat per escalfar el llit de sorra.