Projectes de recuperació de sofre

Site Blowers type Flow Pressure Motor
Abu Dhabi
2 Blowers type 077
5.100 m3/h
6,7 mH2O
160 kW
Serbia
4 Blowers type 700
40.000 m3/h
9 mH2O
1.400 kW
Germany
3 Blower type 600
14.000 m3/h
6,6 mH2O
400 kW
Mexico
2 Blowers type 077
4.100 m3/h
6,1 mH2O
110 kW
Serbia
3 Blowers type 151
9.600 m3/h
8 mH2O
300 kW
Spain
3 Blowers type 031
1.400 m3/h
5,1 mH2O
30 kW
Germany
4 Blowers type 077
4.600 m3/h
6,8 mH2O
160 kW
USA
4 Blowers type 600
36.600 m3/h
8,7 mH2O
1.000 kW
Chile
1 Blower type 600
25.000 m3/h
6,6 mH2O
650 kW
Saudi Arabia
1 Blower type 600
25.000 m3/h
4,1 mH2O
355 kW
Switzerland
1 Blower type 020
900 m3/h
3 mH2O
22 kW
United Kingdom
1 Blower type 031
1.050 m3/h
5,3 mH2O
30 kW
UAE
8 Blowers type 031
1.200 m3/h
5 mH2O
30 kW
Egypt
2 Blowers type 151
8.600 m3/h
7,4 mH2O
315 kW
USA
6 Blowers type 031
5.000 m3/h
5 mH2O
30 kW

Els processos de refinació de petroli produeixen grans quantitats de gasos residuals amb contingut de sofre. El sofre s’ha de recuperar per complir la legislació ambiental que limita les emissions totals de sofre de la planta.
 
Els nostres bufadors es fan servir en aquestes unitats de recuperació de sofre (SRU) per subministrar l’aire primari necessari al reactor de fumace. Els bufadors centrífugs Continental Industrie Multiestage  poden complir amb la norma API 617, la 7a edició amb algunes desviacions menors.